Strindbergsfejden av STRINDBERG, AUGUST
logotype

Bokklubb med billiga böcker

Denna bok kan du köpa billigt när du går med i bokklubben Folkboken. Bli medlem först, det är enkelt och förmånligt. Läs Folkbokens medlemsregler här.

 Strindbergsfejden

Strindbergsfejden

STRINDBERG, AUGUST

Läs mer om boken Strindbergsfejden under Bli Ny Medlem.

Läs mer om boken Strindbergsfejden under Värva Ny Medlem.

Vad var Strindbergsfejden för något? När och om vad? Många avhandlingar på universitet har skrivits om denna mediedebatt med många personliga vendettor – som utspelade sig i början av 1900-talet. Då hade August Strindberg kommit tillbaka till Sverige från sin exil i Europa, han hade i ett par böcker häcklat det politiska och kulturella etablissemanget. Fortfarande röstade bara män och det efter inkomst. August Strindberg var på krigsstigen och ville se ett förändrat Sverige, istället för den utbredda fattigdom som var vardag för de flesta svenskar. "Här rivs för att få luft och ljus", diktade han. Och 1910, två år innan han dog, då han visste att han var sjuk och hans tid var utmätt, satte han igång och skrev mer än 50 tidningsartiklar på några månader, om vitt skilda ämnen, om kungamakten, Svenska Akademin och makthavarna som främst bodde i Stockholm. Detta väckte förstås ont blod, många gick i taket, de flesta som skrev var emot honom, över 300 debattörer deltog. Men i den nystartade arbetarrörelsen gladdes man av stödet från den kände författaren. Vem minns inte det stora begravningsföljet med tiotusentals människor på Stockholms gator? Detta är en folkbildande bok. Den första i sitt slag om Strindbergfejden, där mycket information och August Strindbergs egna texter speglar stämningarna i Sverige och ger en rikhaltig bild av denna mediefejd som fick starka avtryck i det övriga samhället.


WEBBYRÅ

Folkboken, Banehagsgatan 15, 414 51 Göteborg

Alla böcker